Amser Chwarae: Bocs Farm | Let's Pretend: Builder's Tool Kit

Welsh Language

Price:
Sale price£11.95
Stock:
Only 1 unit left

Description

Mae Amser Chwarae: Bocs Tŵls Adeiladwr yn cynnig cyfle i blant bach chwarae yn greadigol a'u dwyn i fyd llawn dychymyg. Mae'r bocs yn cynnwys 15 darn jig-so sy'n ffitio yn y llyfr bwrdd lliwgar. Ffordd wych o feithrin sgiliau creadigol, cydsymud a datrys problemau. Adargraffiad. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2017.


Amser Chwarae: Bocs Tŵls Adeiladwr offers young children creative play opportunities and will take them to a world full of imagination. The box comprises 15 jigsaw pieces which fit into the colourful board book. A wonderful way to nurture creative, coordination and solving problem skills. Reprint. First published in 2017.

 

  ISBN: 9781912261932

   Payment & Security

   American Express Apple Pay Diners Club Discover Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Visa

   Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

   You may also like...

   Your recently viewed items are below...