Welsh Baby Milestone Cards | Cardiau Camau Cyntaf

Welsh Language

Price:
Sale price£14.95
Stock:
Sold out

Description

 Welsh baby milestone cards - A set of 36 fun and contemporary Welsh cards created to capture your child's first year of life.

These cards cater for every exciting milestone, from the birth day, to baby's first steps.

The set includes:
• 1 'Welcome to the world' announcement card - name/ date/ time/ weight of baby
• 13 weekly/monthly. cards
• 1 thank you card
• 10 new milestone cards
• 8 cards celebrating special events (including Welsh celebrations)
• 3 "wild" cards

 

Cardiau Camau Cyntaf - 36 o gardiau lliwgar i gofnodi a dathlu'r Camau Cyntaf pwysig ym mlwyddyn cyntaf babi.

O gyhoeddi'r genedigaeth ymlaen drwy pob carreg filltir, o ddiwrnod y geni, i'r Camau cyntaf.

Mae'r set yn cynnwys:
• 1 cerdyn 'Croeso i'r babi' - Cerdyn cyhoeddi enw/ dyddiad/ amser/ pwysau'r babi.
• 13 cerdyn oed wythnnosol/misol
• 1 cerdyn diolch
• 10 cerdyn yn dathlu Camau Cyntaf
• 8 cerdyn i ddathlu digwyddiadau arbennig (gan gynnwys rhai Cymreig)
• 3 cerdyn i’w ddefnyddio ar unrhyw achlysur.


Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like...

Your recently viewed items are below...