Deg ar y Bws


Price:
Sale price£7.99

Description

Let's go for a bus ride in this simple counting book full of fun and humour. The picture story book for 0-3 year olds opens with the driver being the sole occupant of the bus as it travels around town. One by one, various travellers alight, together with prams, bags, pets, etc - until the bus is full and the driver loses his temper, with everyone leaving the bus in a hurry!

Dewch am dro yn y llyfr rhifo syml yma sy'n llawn hiwmor a hwyl. Llyfr gair-a-llun ar gyfer plant 0-3 oed. Mae'r llyfr yn dechrau gyda gyrrwr yn unig ar fws wrth iddi fynd ar ei thaith o gwmpas y dref. Fesul un, mae teithwyr eraill yn camu ar y bws, ynghyd â'u pramiau, bagiau, anifeiliaid anwes ac ati - nes bo'r bws yn llawn a'r gyrrwr yn colli tymer, ac mae pawb yn gadael eto ar frys!

You may also like

Recently viewed