Dysgu gyda Sali Mali: Swyddi


Price:
Sale price£8.99

Description

Join Sali Mali and her friends as they learn more about various jobs, in the third book of this series. Each double-page spread explores a different job, such as a librarian, postman, dentist - all of which are already likely to be familiar to young children and a part of their world.

Dewch am dro gyda Sali Mali a'i ffrindiau i ddysgu mwy am swyddi amrywiol, yn nhrydedd gyfrol y gyfres hon. Dyma lyfr gwybodaeth hwyliog sy'n archwilio gwahanol swyddi fel llyfrgellydd, postmon, deintydd - sydd eisioes yn debygol o fod yn gyfarwydd i blant bach ac yn rhan o'u byd.

You may also like

Recently viewed