Fainc Ffrindiau, Y / Friendship Bench, The


Price:
Sale price£7.99

Description

Tilly and Shadow recently relocated, but due to school rules, Shadow must remain outside while Tilly plays alone. Tilly's teacher recommends the Friendship Bench, but it's already occupied... A heartwarming and captivating tale of forging new friendships, created by an acclaimed duo.

Mae Tes a'i chi Cysgod wedi symud ty. Ond pan mae Tes yn dechrau mewn ysgol newydd, rhaid i Cysgod aros y tu allan, a Tes yn gorfod chwarae ar ei phen ei hun. Felly mae athro Tes yn dweud wrthi am roi cynnig ar Y Fainc Ffrindiau - ond mae rhywun arall yn eistedd arni'n barod ... Stori dyner a gobeithiol gan dîm arobryn, am wneud ffrindiau newydd ac am bwysigrwydd cyfeillgarwch.

You may also like

Recently viewed