Llyfr Sticeri Geiriau Cyntaf


Price:
Sale price£3.99

Description

A vibrant sticker book helping early learners with their first words in conjunction with popular characters Pirate Pete and Princess Polly. Each page contains a ladybird, and English text accompanies the illustrations to aid parents in fostering language development in their kids.


Llyfr sticeri lliwgar i gynorthwyo plant bach i ddysgu eu geiriau cyntaf yng nghwmni'r cymeriadau poblogaidd Pedr y Môr-leidr a'r Dywysoges Poli. Caiff plant chwilio am fuwch goch gota ar bob tudalen, a bydd y testun Saesneg sy'n cydredeg yn gymorth i rieni sydd am gefnogi eu plant i ddatblygu sgiliau iaith.

    You may also like

    Recently viewed