Llyfr Sticeri Rhifau Cyntaf


Price:
Sale price£3.99

Description

A colourful sticker book to assist young children in learning to count from one to ten in the company of the popular characters Pirate Pete and Princess Polly. Children can look for a ladybird on each page, and the simultaneous English text will assist parents wishing to support their children in developing their first numeracy skills.


Llyfr sticeri lliwgar i gynorthwyo plant bach i ddysgu rhifo o un i ddeg yng nghwmni'r cymeriadau poblogaidd Pedr y Môr-leidr a'r Dywysoges Poli. Caiff plant chwilio am fuwch goch gota ar bob tudalen, a bydd y testun Saesneg sy'n cydredeg yn gymorth i rieni sydd am gefnogi eu plant i ddatblygu eu sgiliau rhifedd cyntaf.

    You may also like

    Recently viewed