Mae'r Olwynion ar y Bws / The Wheels on the Bus


Price:
Sale price£5.99

Description

The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round ... Take a trip around town in a busy little bus in this fun-filled, bi-lingual picture book. Turn the pages and sing along with the animal friends as they journey all through the town!

Mae’r olwynion ar y bws yn mynd rownd a rownd, rownd a rownd, rownd a rownd… Dewch ar daith gyda ni yn y llyfr lliwgar a hwyliog hwn. Trowch y tudalennau a chanu gyda’r anifeiliaid cyfeillgar wrth iddyn nhw deithio ar y bws bach!

You may also like

Recently viewed