Mira a’r Trip Ysgol


Price:
Sale price£6.99

Description

Luned Aaron's latest release, Mira a’r Trip Ysgol, is the second installment in an exciting new series. This book follows Mira as she navigates a new challenge at school - a two-day trip with her classmates, away from home. Geared towards children aged 7 and up, this story is perfect for young readers.

Yr ail yn y gyfres newydd sbon gan yr awdur Luned Aaron. Y tro hwn, mae Mira yn gorfod ymdopi â sefyllfa hollol newydd yn yr ysgol – treulio noson i ffwrdd o gartref wrth iddi hi a'i chyd-ddisgyblion fynd ar drip deuddydd! Mae’r stori hon wedi’i hanelu at blant 7 oed a throsodd.      You may also like

      Recently viewed