Pobl Pentre Bach: Coblyn o Broblem!


Price:
Sale price£5.99

Description

Coblyn gets up early every morning and looks forward to his boiled egg. But one morning, there is no egg! As he goes around the village looking for an egg he meets Mrs Migl Magl, Jac y Jwc, Bili Bom Bom and Sali Mali. A lovely story based on the characters who live in Pentre Bach.

Bob bore, mae Coblyn yn codi'n gynnar ac yn edrych ymlaen at gael wy wedi'i ferwi. Ond un bore, doedd dim wy! Rhaid holi Mrs Migl Magl, Jac y Jwc, Bili Bom Bom a Sali Mali i weld os oes un ar gael yn y pentre. Stori hyfryd yn seiliedig ar gymeriadau Pentre Bach.

    You may also like

    Recently viewed