Supertaten: Noson y Llysiau Byw


Price:
Sale price£5.99

Description

It's fright-time in the supermarket, and the veggies are seriously spooked! Strange shapes, weird noises and eerie shuffling - whatever can be behind these ghostly goings-on? Join Supertato and the gang to find out in their latest adventure! A Welsh adaptation of Supertato - Night of the Living Veg.

Mae’n AMSER OFNI yn yr archfarchnad, ac mae’r llysiau bach wedi ARSWYDO, go iawn! Siapiau rhyfedd, synau anghyfarwydd a sŵn llusgo echrydus – beth yw’r rheswm am y digwyddiadau IASOL hyn? Ymuna gyda Supertaten a’r criw i gael gwybod, yn yr antur ddiweddaraf yn y gyfres lwyddiannus hon! Addasiad Cymraeg o Supertato - Night of the Living Veg sy'n addas i bob oed o 3 i 99 mlwydd oed!

You may also like

Recently viewed