Y Llew Tu Mewn


Price:
Sale price£6.95

Description

This is a feel good rhyming story book. The main character is a little mouse, who is trying his best to make himself heard amongst all the large animals! At the end of his journey he finds his voice and discovers that all animals, be they large or small, have an important role to play in life.

 


Llyfr stori gynnes gyda thestun sy'n odli ac sydd hefyd â neges arbennig i'w dysgu. Y prif gymeriad yw llygoden fach sy'n ceisio ennill ei phlwyf yng nghanol yr anifeiliaid mawr! Ar ddiwedd y daith mae'n darganfod ei llais ei hun ac yn dysgu bod gan bob anifail, boed fawr neu fach, ran bwysig i'w chwarae yn y byd.

You may also like

Recently viewed