Mam-Gu, Mali a Mbuya


Price:
Sale price£6.99

Description

Mali has two grandmothers - Mamgu from Cardiff, Wales and Mbuya from London, Zimbabwe. When Mali asks Mbuya to make her delicious fruit salad, they go to the open-air market. However, during the excitement of shopping for various fruits, Mali misplaces something important. Will she find it in time to make their salad?

Mae gan Mali ddwy nain - Mam-gu sy'n Gymraes ac yn byw yng Nghaerdydd a Mbuya (mBw-ia) o Zimbabwe sy'n byw yn Llundain. Pan mae Mali yn gofyn i Mbuya wneud ei salad ffrwythau gwych, mae'r tair yn galw yn y farchnad awyr agored. Fodd bynnag, yng nghanol yr hwyl o brynu'r holl ffrwythau gwahanol, mae Mali yn colli rhywbeth! A fydd modd dod o hyd iddo a gwneud y salad ffrwythau?

You may also like

Recently viewed